Notariusz

Kancelaria notarialna – internetowa strona dla każdego

Specjalistyczne czynności notarialne w Kielcach
Kompleksowe czynności notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie deklaracje mają postać papieru urzędowego. Do usług, jakie wykonywane są w miejscu jakim jest kancelaria notarialna koszalin wliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczania dziedziczenia, usługi odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności powiązane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby prywatnej, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, wykonywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, złożenie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej wraz z dokumentami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, jak i sporządzanie czynności związanych z osobnymi regulacjami prawa. Wyspecjalizowany notariusz może również przyjmować na przechowanie zasoby finansowe, papiery giełdowe, dokumenty, czy dane na informatycznym medium. Jest o tym wzmianka w regulacjach o informatyzacji działalności podmiotów zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie www kancelarii można dowiedzieć się, jakie papiery należy przynieść do kancelarii w celu wykonania konkretnej czynności notarialnej. To duże ułatwienie dla osób korzystających z usług, pozwalające w krótszym czasie załatwiać pewne sprawy. Tym bardziej, że dokumenty do kancelarii można składać przed wyznaczonym terminem wykonania wyznaczonej czynności. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć duplikat potrzebnych papierów. Można to robić mailowo lub osobiście. Dopiero przy podpisaniu aktu trzeba przedłożyć oryginał.