Instalacja przepięciowa wzmagająca bezpieczeństwo domu
Potrzebując ochronić elektryczne urządzenia domowego użytku przed możliwym uszkodzeniem w wyniku uderzenia w dom pioruna, należałoby już na etapie jego budowy zaplanować montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak także w wyniku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz budynku bądź też w publicznej sieci energetycznej może dojść do przepięć mogących uszkodzić domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie kiedy nadchodziła burza, większość właścicieli domów i mieszkań wyłączała z prądu wszelkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, lodówki oraz komputery. Celem tego odłączenia było uchronienie ich przez przepięciem i uszkodzeniem (spaleniem instalacji) – w jej założeniu pomoże alarm satel. Dzisiaj czynność ta można całkowicie zignorować, bo coraz częściej w nowych budynkach instaluje się wyjątkowy system przepięciowy. Instalację przepięciową ma obowiązek wykonać specjalista elektryk stosując się do ogólnie przyjętych norm w zakresie odporności udarowych sprzętów technicznych w obiektu oraz prawidłowego ich rozplanowania i rozmieszczenia na poszczególnych odcinkach instalacji. Każda instalacja elektryczna, w tym też przepięciowa powinna zapewniać bezpieczne korzystanie z wszystkich urządzeń elektrycznych.

Categories: Dom

Comments are closed.